تاریخچه جشنواره

موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله اهدافی است که دولت ها در جهت تامین منافع عمومی جامعه با اعمال سیاست های حمایتی خود از آنها در مقابل خیل وسیع تولید و عرضه کنندگان کالا و خدمات دنبال می نمایند . این مسئله هر روز با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فناوری های جدید چهره تازه ای به خود گرفته و ابعاد گسترده تری پیدا می کند. لذا موضوع حمایت ازحقوق مصرف کننده ایجاب می کند تا در کنار مسائل حقوقی، تدابیری اتخاذ شود تا تولیدکنندگان با احساس مسئولیت و انگیزه بیشتری در جهت رعایت حقوق مصرف کننده به تولید و عرضه کالاها بپردازد . یکی از راهکارهای عملی ایجاد انگیزه در تولید کنندگان درجهت رعایت حقوق مصرف کننده، تشویق های مستقیم و غیر مستقیم دولت از تولیدکنندگان می باشد .

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس جهت فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان، از سال 1390 اقدام به برگزاری جشنواره ای تحت عنوان تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس نموده و با اعطای گواهینامه و تندیس استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای حایز شرایط، طبق ضوابط و شرایط خاص سعی برترویج فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه دارد.
این جشنواره با رویکرد ‌کمک به ایجاد رقابتی سالم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت حمایت موثرتر از حقوق مصرف کنندگان و حرکتی نو برای طرح این موضوع به روش‌های غیر معمولی که تاکنون وجود داشته ( مانند: پرداخت یارانه ، قیمت گذاری ،‌ توزیع ،‌ کنترل و ...) و همچنین آگاه‌سازی مصرف کننده از نوع، حدود و چگونگی دستیابی به حقوق خود در زمانی که حقی از او ضایع می‌گردد؛ برگزار می شود.
همه ساله در اسفند ماه پس از ارزیابی واحدهای متقاضی بر اساس شاخص های رعایت حقوق مصرف کننده طی مراسمی با حضور مقامات کشوری و استانی از واحدهای منتخب با اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس تقدیر به عمل می آید.