مراحل اجرایی جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس

1. اطلاع رسانی آغاز ثبت نام از طریق سایت، جراید استانی، پیامک و ...
2. ورود واحدهای متقاضی به قسمت ثبت نام سامانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس به آدرس www.jhmfars.ir و تکمیل مراحل ثبت نام
3. بررسی و تائید مراحل ثبت نام توسط کارشناسان دبیرخانه جشنواره

4. فعال سازی فرم اطلاعات تکمیلی مورد نیاز (شامل اطلاعات وآمار مربوط به شرایط احراز دریافت گواهینامه وتندیس می باشد)توسط کارشناسان دبیرخانه جشنواره
5. ارزیابی حضوری از واحدهای متقاضی و بررسی میدانی شاخص های ارزیابی
6. نظرسنجی از مشتریان واحدهای متقاضی
7. تجمیع امتیازات ارزیابی و نظرسنجی هر واحد متقاضی
8. برگزاری جلسه کمیته فنی، بررسی امتیازات و انتخاب واحدهای حامی حقوق مصرف کنندگان فارس
9. اعلام نتایج به واحدهای متقاضی و ارائه عملکرد آنها در جشنواره(ارائه ریز امتیازات ارزیابی و نظرسنجی صورت گرفته)
10. برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مسئولین عالی رتبه استانی و کشوری در اسفندماه و اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای منتخب