مراحل اجرایی جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس

1. اطلاع رسانی آغاز ثبت نام از طریق سایت، جراید استانی، پیامک و ...
2. ورود واحدهای متقاضی به قسمت ثبت نام سایت اطلاع رسانی دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس به آدرس www.jhmfars.ir و تکمیل مراحل ثبت نام
3. بررسی و تائید مراحل ثبت نام توسط کارشناسان دبیرخانه جشنواره

4. تهیه و ارسال نامه برای تحویل مدارک تکمیلی مورد نیاز (شامل اطلاعات وآمار مربوط به شرایط احراز دریافت گواهینامه وتندیس می باشد)توسط کارشناسان دبیرخانه جشنواره
5. ارزیابی حضوری از واحدهای متقاضی و بررسی میدانی شاخص های ارزیابی
6. نظرسنجی از مشتریان واحدهای متقاضی
7. تجمیع امتیازات ارزیابی و نظرسنجی هر واحد متقاضی
8. برگزاری جلسه کمیته فنی، بررسی امتیازات و انتخاب واحدهای حامی حقوق مصرف کنندگان فارس
9. اعلام نتایج به واحدهای متقاضی و ارائه عملکرد آنها در جشنواره(ارائه ریز امتیازات ارزیابی و نظرسنجی صورت گرفته)
10. برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مسئولین عالی رتبه استانی و کشوری در اسفندماه و اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان به واحدهای منتخب