کالباس قارچ و گوشت دمس

تهیه شده از گوشت گوساله و قارچ ، پسته ، نشاسته ، روغن خوراکی ، ادویه جات

آدرس کارخانه : کیلومتر 18 جاده شیراز ، بوشهر . فرعی کهمره سرخی


تلفن کارخانه : 25-58066623-071


تلفن دفتر مرکزی : 32300959-071


تلفن ارتباط با مشتری : 32339171-071


site: www.demes.ir


Email : info@demes.ir


insta: @demes.ir