پنیر لبنه 2 برابر کلسیم و پروتئین رامک

توضیحات:
تولید شده برای اولین بار در ایران توسط شرکت فرآورده های لبنی رامک
توصیه شده توسط انجمن تغذیه ایران
دو برابر کلسیم و پروتئین نسبت به سایر پنیرهای لبنه و خامه ای
مناسب برای استحکام استخوان و تقویت ماهیچه
دو برابر کلسیم و پروتئین به صورت طبیعی با تغلیظ شیر
قدرت سیرکنندگی بیشتر به واسطه پروتئین بیشتر
مناسب برای همه افراد خانواده

آدرس دفتر مرکزی: شیراز، خیابان فلسطین، نبش خیابان اردیبهشت، ساختمان دلتا


تلفن: 07132348080


آدرس کارخانه: کیلومتر20 جاده شیراز-بوشهر، کیلومتر 5 جاده کهمره سرخی


تلفن کارخانه: 07132346351


آدرس سایت: www.ramakdairy.com


آدرس ایمیل: dabirkhaneh.markazi@ramakdairy.com