ظروف نقره با قلم گل و مرغ شیرازی

تفاوت ظروف نقره شیرازی در ساخت اولیه ظرف میباشد که باید با سبک و هنر قلم زنی شیرازی هماهنگی داشته باشد.

 

اکثر کارهای شیرازی هنر دست هستند، درغیر اینصورت چکش خورده میباشند.

قلم زنی شیرازی داری چند مرحله میباشد:

قیرکاری ظرف
طراحی کار( برجسته یا مشبک کاری باید باقلم مورد نظر هماهنگ باشد.)
قلم طراحی
خالی کردن قیر، پس از تابش طرف دیگر کار را قیر میزنیم
عملیات برجسته کاری
برعکس کردن قیر، پس از تابش کاری داخل ظرف را قیر میریزیم.
پایین بردن زمینه کاری
زیر و رو کردن طرح

آدرس :

شيراز قصرالدشت ٤راه ملاصدرا پاساژ پارس طبقه پنجم پلاك ٧

تلفن:

7132332290