ثروتمندترین مرد بابل

نویسنده: جرج سیموئل کلارسون

مترجم: ژیلا ناظریان


ثروت مانند درختی است که از یک دانه ی کوچک شروع به رشد می کند. اولین سکه ی مسی که تو پس انداز می کنی همانند کاشت دانه ای است که رشد می کند و به درخت ثروت تبدیل می شود. هرچه زودتر این دانه کاشته شود زودتر به درختی تنومند تبدیل می شود. 

ثروتمندترین مرد بابل درباره‌ی موفقیت‌های شخصی هر یک از ماست؛ بابل ثروتمندترین شهر روزگار قدیم بوده است. زیرا شهروندان آن ثروتمندترین مردمان زمان خود بوده اند. آن هابه ارزش واقعی پول پی برده و برای به دست آوردن و نگهداری از آن و اینکه چگونه پول بیشتری به دست آورند از دانش مالی و اصول صحیح استفاده می کردند.آمادگی مناسب برای پس انداز و نگهداری مالی ، کلید موفقیت برای رسیدن به ثروت است . موفقیت به معنی دستاوردهای حاصل از توانایی و تلاش های ماست. دانش مالی، به عنوان راه درمان درد بی پولی در این کتاب معرفی می شود. دانش و آگاهی مالی، به عنوان راه علاج درد بی‌پولی در این کتاب معرفی می‌شود. بی‌شک، بلندپروازی موفقیت مالی با علم به این دانش میسر می‌گردد. چنانچه بسیاری از خوانندگان مشتاق از سراسر دنیا این نکته را تأیید کرده‌اند. 

در کتاب ثروتمندترین مرد بابل، نویسنده با الهام گرفتن از داستان‌های واقعی بابل قدیم، راه‌حل‌هایی اعجاب‌انگیز برای بر طرف کردن مشکلات مالی و دسترسی به ثروت، در اختیار همگان قرار می‌دهد. قوانین این کتاب، زندگی میلیون‌ها انسان را در دنیا دستخوش تغییر قرار دادند. لذت خواندن این کتاب را از دست ندهید و از هم‌اکنون برای رسیدن به ثروت برنامه‌ریزی کنید. داستان های شگفت انگیز و آموزنده کتاب با زبانی بسیار ساده روایت می شوند و شما را در مسیری آزموده شده به سوی کامیابی و لذت های همراه با آن هدایت می کنند.

این کتاب اولین بار در سال 1926 منتشر شد و به عنوان برترین کتاب در میان آثار انگیزشیِ مربوط به عقل معاش، برنامه ریزی مالی و ثروت شخصی مورد تحسین قرار گرفته است. تاثیر این کتاب به حدی بوده است که در بسیاری از کشور‌های دنیا، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها آن را تیراژهای میلیونی به چاپ رسانده و در اختیار مشتری‌هایشان قرار دادند. در واقع، هدف این کتاب، ارائه دانشی به جهت پول درآوردن، نگهداری پول و بالاخره بیشتر کردن پس انداز شما است. بلندپروازی موفقیت مالی با علم به این دانش میسر می‌گردد.

همچنین نویسنده از فرصت استفاده کرده و از هیئت اجرایی مشاغل به جهت پخش نسخه‌های فراوان این کتاب در میان دوستان و بستگان، کارمندان و انجمن‌ها، نهایت سپاس و تشکر را ابراز می‌کند. هیچ تأیید و حمایتی از این بالاتر نیست که افراد با به‌کارگیری این اصول اولیه، به‌تدریج به موفقیت‌های مهم و چشمگیری دست یافته‌اند.

توصیه های این کتاب، همانطور که برای میلیون ها مخاطب راه گشا بوده، بدون تردید به شما هم در حل مشکلات مالیتان کمک خواهد کرد.

 

ثروتمندترین مرد بابل

نویسنده: جرج سیموئل کلارسون

مترجم: ژیلا ناظریان

ثروت مانند درختی است که از یک دانه ی کوچک شروع به رشد می کند. اولین سکه ی مسی که تو پس انداز می کنی همانند کاشت دانه ای است که رشد می کند و به درخت ثروت تبدیل می شود. هرچه زودتر این دانه کاشته شود زودتر به درختی تنومند تبدیل می شود.

ثروتمندترین مرد بابل درباره‌ی موفقیت‌های شخصی هر یک از ماست؛ بابل ثروتمندترین شهر روزگار قدیم بوده است. زیرا شهروندان آن ثروتمندترین مردمان زمان خود بوده اند. آن هابه ارزش واقعی پول پی برده و برای به دست آوردن و نگهداری از آن و اینکه چگونه پول بیشتری به دست آورند از دانش مالی و اصول صحیح استفاده می کردند.آمادگی مناسب برای پس انداز و نگهداری مالی ، کلید موفقیت برای رسیدن به ثروت است . موفقیت به معنی دستاوردهای حاصل از توانایی و تلاش های ماست. دانش مالی، به عنوان راه درمان درد بی پولی در این کتاب معرفی می شود. دانش و آگاهی مالی، به عنوان راه علاج درد بی‌پولی در این کتاب معرفی می‌شود. بی‌شک، بلندپروازی موفقیت مالی با علم به این دانش میسر می‌گردد. چنانچه بسیاری از خوانندگان مشتاق از سراسر دنیا این نکته را تأیید کرده‌اند.

در کتاب ثروتمندترین مرد بابل، نویسنده با الهام گرفتن از داستان‌های واقعی بابل قدیم، راه‌حل‌هایی اعجاب‌انگیز برای بر طرف کردن مشکلات مالی و دسترسی به ثروت، در اختیار همگان قرار می‌دهد. قوانین این کتاب، زندگی میلیون‌ها انسان را در دنیا دستخوش تغییر قرار دادند. لذت خواندن این کتاب را از دست ندهید و از هم‌اکنون برای رسیدن به ثروت برنامه‌ریزی کنید. داستان های شگفت انگیز و آموزنده کتاب با زبانی بسیار ساده روایت می شوند و شما را در مسیری آزموده شده به سوی کامیابی و لذت های همراه با آن هدایت می کنند.

این کتاب اولین بار در سال 1926 منتشر شد و به عنوان برترین کتاب در میان آثار انگیزشیِ مربوط به عقل معاش، برنامه ریزی مالی و ثروت شخصی مورد تحسین قرار گرفته است. تاثیر این کتاب به حدی بوده است که در بسیاری از کشور‌های دنیا، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها آن را تیراژهای میلیونی به چاپ رسانده و در اختیار مشتری‌هایشان قرار دادند. در واقع، هدف این کتاب، ارائه دانشی به جهت پول درآوردن، نگهداری پول و بالاخره بیشتر کردن پس انداز شما است. بلندپروازی موفقیت مالی با علم به این دانش میسر می‌گردد.

همچنین نویسنده از فرصت استفاده کرده و از هیئت اجرایی مشاغل به جهت پخش نسخه‌های فراوان این کتاب در میان دوستان و بستگان، کارمندان و انجمن‌ها، نهایت سپاس و تشکر را ابراز می‌کند. هیچ تأیید و حمایتی از این بالاتر نیست که افراد با به‌کارگیری این اصول اولیه، به‌تدریج به موفقیت‌های مهم و چشمگیری دست یافته‌اند.

توصیه های این کتاب، همانطور که برای میلیون ها مخاطب راه گشا بوده، بدون تردید به شما هم در حل مشکلات مالیتان کمک خواهد کرد.