برخی از مصادیق حقوق مصرف کنندگان

 

برخی از مصاديق حقوق مصرف‌کنندگان عبارتند از :


1. حق برخورداری از دريافت ضمانتنامه كالا و خدمات
2. حق برخورداری از حمايت در برابر تباني توليد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات
3. حق برخورداری از دريافت صورتحساب معتبر
4. حق برخورداری از صحت و سلامت كالا و خدمات
5. حق برخورداری از حمايت در قبال کالا و خدمات زيان آور
6. حق برخورداری از اطلاعات لازم شامل: نوع،كيفيت، آگاهي¬هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف
7. حق برخورداری از مشاهده نمونه كالاي موجود در انبار و يا دريافت مشخصات كامل كالا
8. حق برخورداری از عدم دريافت اجباري كالا و خدمات
9. حق برخورداری از كالا و خدمات استاندارد
10. حق برخورداری از سرويس و خدمات بعد از فروش
11. حق برخورداری از اطلاعات قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت به طور روشن و مكتوب
12. حق برخورداری از اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت
13. حق برخورداری از حمايت در برابر رويه‌هاي فريب کارانه
14. حق برخورداری از حمايت در برابر تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست
15. حق مشارکت درتدوين استاندارد‌ها
16. حق برخورداري از سلامتي( روحي و جسماني) و ايمني
17. حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار
18. حق لحاظ شدن تامين نيازهاي اساسي در تصميم گيري‌ها
19. حق برخورداری از جبران خسارت های وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات
20. حق برخورداری از آموزش برای افزايش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات
21. حق داشتن محيط زيست سالم
22. حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات