معرفی کتاب

سکوت :قدرت درونگراها در دنیایی که از حرف‌زدن باز نمی‌ایستد

نویسنده: سوزان کین
مترجم: محسن ملکی، سپیده صفری<

سقلمه

نویسنده: ریچارد هال تیلر و کاس آرسانستین
مترجم: مهری مدآب

هفت عادت مردمان موثر

نویسنده: استفان کاوی
مترجم: الهام خرسندی

...

قلاب: چگونه مشتریان را به محصولاتمان وفادار کنیم؟

نویسندگان : نیرایال، با همکاری رایان هوور

تأثیر: روانشناسی فنون قانع کردن دیگران

نویسنده: رابرت بی سیالدینی

...

از خوب به عالی

نویسنده: جیم کالینز 

‏‫ترجمه سمیرا اشتری/ ناش

تفکر، سریع و کند

نویسنده : دانیل کانمن

مترجم : فروغ تالو صمدی