معرفی کتاب

تفکر، سریع و کند

نویسنده : دانیل کانمن

مترجم : فروغ تالو صمدی

قدرت عادت

نویسنده : چارلزدوهیگ

مترجم : پروین بیات

...

شرکت خلاقیت

نویسنده: اد کتمول

مترجم: ریحانه توکلی

...

ساختن برای ماندن

نویسنده : جیم کالینز

مترجم : فضل اله امینی

...

از عرش به فرش

نویسنده : جیم کالینز

مترجم : لیلی سالاری

...

انتخاب عالی

نویسندگان : جیم کالینز و مورتن هنسن

ترجمه : عهدیه عباد