درباره ما

معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از سال 1390 برای اولین بار در کشور، اقدام به برگزاری جشنواره ای تحت عنوان "جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس" نموده است.
هدف از برگزاری این جشنواره فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح جامعه، ایجاد انگیزه و تشویق واحدهای صنعتی، خدماتی و صنفی به رعایت حقوق مصرف کنندگان و همچنین آگاه سازی مصرف كنندگان از حقوق خود و چگونگي دستيابي به آنها در زماني كه حقي از ایشان ضايع مي‌گردد؛ مي باشد.
برای اجرای بهتر و مطلوب تر جشنواره، از سال 1391 دبیرخانه ای تحت عنوان "دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس" در این معاونت تشکیل و موارد اجرایی جشنواره به این دبیرخانه محول گردید.
دبیرخانه جشنواره طی فراخوانی از واحدهای صنعتی و خدماتی دعوت می کند تا در این جشنواره ثبت نام نمایند، سپس بر اساس ضوابط و شرایط جشنواره به ارزیابی عملکرد واحدها در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان و همچنین ارزیابی رضایت مصرف کنندگان آن واحدها می پردازد.
پس از جمع بندی امتیازات، واحدهای برتر انتخاب و با اعطاي گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان از آنها قدردانی به عمل آمده و به جامعه معرفی می شوند.
ثبت نام در این جشنواره معمولا از مرداد و یا شهریور هر سال آغاز و پس از طی مراحل ارزیابی و نظرسنجی، واحدهای برتر انتخاب و در بازه زمانی نیمه اول اسفند ماه مراسم اختتامیه جشنواره برگزار می شود.