پیشرفت اسگالش با هدف مشتری مداری

دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان به همراه کارشناسان در تاریخ 29 خردادماه 98 از شرکت تبلیغات اسگالش بازدید نمودند.


در این بازدید جناب آقای ستونی دبیر جشنواره به رشد قابل توجه این شرکت در کسب امتیاز از ارزیابی های تخصصی و پایش رضایت مشتریان اشاره و عملکرد شرکت اسگالش در جشنواره هشتم را خوب و قابل تقدیر دانست و اضافه نمود که این مجموعه طی دوسال گذشته تلاش های خود را در راستای مشتری مداری دو چندان نموده و توانست از ارزیابی مشتریان امتیاز عالی دریافت کند.
جناب حیدریان مدیر این مجموعه نیز اذعان نمودند که رشد در حوزه مشتری مداری باعث تحول مجموعه اسگالش شده است.
شایان ذکر است این شرکت دارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان فارس از هشتمین جشنواره می باشد.