ترغیب واحدها به حضور در جشنواره با ارزیابی دقیق و هدفمند


اعضای دبیرخانه جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس در تاریخ 2 تیرماه 98 از شرکت پرتو باران آسیا (رکسوس) بازدید نمودند. این شرکت تولیدکننده نوشیدنیهای گازدار و بدون گاز با پالپ آلوئه ورا است.


جناب آقای ستونی دبیر جشنواره در خصوص اهداف جشنواره، فرهنگ سازی رعایت حقوق مصرف کنندگان و تغییرات ارزیابی در سال جاری توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای خلیل پور مدیریت مجموعه، جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان را از محدود جشنواره¬هایی دانست که با ارزیابی دقیق، جامع و هدفمند توانسته به واحدهای تولیدی و خدماتی استان یاری نموده و آنها را به حضور مداوم در این جشنواره ترغیب نماید.
ایشان ارزیابی این جشنواره نسبت به بسیاری از همایش¬ها بسیار کامل و جامع دانسته و عنوان نمودند این ارزیابی توانسته به شرکت در اکثر حوزه¬ها مانند ارتباط با مشتری، کنترل کیفیت، HSE و ... کمک کند.
در ادامه جناب آقای بهرام جهان کارشناس دبیرخانه جشنواره به بررسی و تحلیل عملکرد آن شرکت در هشتمین جشنواره پرداخت.
لازم به ذکر است شرکت پرتوباران آسیا دارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان فارس می باشد.