اخبار

بزرگداشتی برای بهترین ها

بزرگداشتی برای بهترین ها

یک شنبه شب 97/12/19  با حضور مسئولان استان فارس، 88 واحد منتخب هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس با اهدا تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان معرفی شدند.

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 10:29:42
سهمیه 860 میلیارد تومانی فارس از طرح جدید رونق تولید

سهمیه 860 میلیارد تومانی فارس از طرح جدید رونق تولید


معاون امور هماهنگی و اقتصادی استاندار فارس گفت: در برنامه جدید دولت، 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال اختصاص یافته که سهم فارس از این مبلغ، 860 میلیارد تومان است.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 11:01:41
مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند

مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند


سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث اعتلای تولید می شود.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:59:04
مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند

مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند


سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث اعتلای تولید می شود.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:59:04
مدل جدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در راه است

مدل جدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در راه است

دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس از طراحی مدل جدید «ارزیابی حامیان حقوق مصرف کنندگان» خبر داد.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:55:35
بزرگداشتی برای بهترین ها

بزرگداشتی برای بهترین ها

یک شنبه شب 97/12/19  با حضور مسئولان استان فارس، 88 واحد منتخب هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس با اهدا تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان معرفی شدند.

چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 10:29:42
سهمیه 860 میلیارد تومانی فارس از طرح جدید رونق تولید

سهمیه 860 میلیارد تومانی فارس از طرح جدید رونق تولید


معاون امور هماهنگی و اقتصادی استاندار فارس گفت: در برنامه جدید دولت، 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید و اشتغال اختصاص یافته که سهم فارس از این مبلغ، 860 میلیارد تومان است.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 11:01:41
مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند

مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند


سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث اعتلای تولید می شود.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:59:04
مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند

مصرف کنندگان، صنعتگران را به تولید با کیفیت ترغیب کنند


سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان باعث اعتلای تولید می شود.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:59:04
مدل جدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در راه است

مدل جدید ارزیابی بنگاه های اقتصادی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در راه است

دبیر جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس از طراحی مدل جدید «ارزیابی حامیان حقوق مصرف کنندگان» خبر داد.

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 10:55:35